Nhiều doanh nghiệp niêm yết được nới room

VHC, BIC, MBB thông báo nới room cho hữu nhà đầu tư nước ngoài…

Vĩnh Hoàn là doanh nghiệp thứ 3 trên thị trường chính thức được nới room lên 100% sau EVE và SSI.
Vĩnh Hoàn là doanh nghiệp thứ 3 trên thị trường chính thức được nới room lên 100% sau EVE và SSI.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – MB, Tổng công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam  và Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thông báo điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, MB tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Sở giao dịch Tp.HCM lên 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Ngày mở room là ngày 19/2/2016.

Đồng thời, Tổng công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã BIC) cũng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài lên 49%. Thời gian mở room là ngày 19/2/2016.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) cho biết, công ty đã nhận được công văn số 725/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán ngày 16/2/2016 vừa qua, phản hồi về hồ sơ báo cáo thay đổi giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, Vĩnh Hoàn sẽ được mở room cho nhà đầu tư nước ngoài lên 100% từ ngày 21/2/2016.

Như vậy, Vĩnh Hoàn là doanh nghiệp thứ 3 trên chính thức được nới room lên 100% sau Everpia Việt Nam (mã EVE) và Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI).

 

Leave a Reply